ทำไมต้องเป็น คุณลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม

ทำไมต้องเป็น คุณหมู ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์

ทำไมต้องเป็น คุณเอก ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ทำไมต้องเป็นคุณเบอร์ดี้ บดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ทำไมต้องเป็น อาจารย์เชน จตุพล ชมภูนิช

ทำไมต้องเป็น คุณพีทกันตพร หาญพาณิชย์

ทำไมต้องเป็น คุณท็อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา

ทำไมต้องเป็น คุณหมู วรวุฒิ อุ่นใจ

ทำไมต้องเป็น คุณกรณ์ จาติกวณิช

ทำไมต้องเป็น คุณต้น จักรรัตน์ เรืองรัตนากร